Kuzey Nekropol, Olympos Çayı ile ikiye bölünen kentin kuzey batısında yer alır. Bu bölgede yaklaşık 113 mezar tespit edilmiştir. Nekropolün MS 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar aralıksız kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kuzey Nekropol’u kentin batısından başlayarak Piskoposluk Sarayı’nın batı duvarlarına kadar geçen Kuzey Nekropol Caddesi, MS 4. yüzyıldan itibaren konut alanı olarak kullanılmaya başlamıştır. Cadde üzerinde çok katlı, büyük avlulu dönemin önde gelen ailelerine ait konutlar bulunur. Bu konutlar Kuzey Nekropol’ün oda mezarları ile iç-içe olup, bazı durumlarda mezar odalarının konutların oluşturulmasında kullanıldığı görülmektedir. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde bu işlevsel değişikliğin MS 5. yüzyıl içerisinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Nekropol Caddesi üzerindeki yapılarda Olympos Antik Kenti Kazı Ekibi tarafından sağlamlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.