I No’lu Kilise (Nekropol Kilisesi)

Nekropol Caddesi (Batı Konut Alanı)

Sur Duvarı

B Yapısı

C Yapısı

Doğu Nekropol

Batı Nekropol