Olympos Kazısı Yayınları

KİTAP | BİLDİRİ ve MAKALE | DOKTORA TEZİ | YÜKSEK LİSANS TEZİ | TV PROGRAMI | POSTER

Bibliyografya

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

  • H. Aktan – O. Aktan, Olympos ve Khimaira Doğu Likya’nın Dünü Bugünü (Ankara 2000).
  • M. Adak – C. Güzelyürek, Olympos Gezi Rehberi (İstanbul 2003).
  • B.Y. Olcay Uçkan, et.al, Lykia’da Bir Korsan Kenti, Olympos(İstanbul 2006).
  • B.Y. Olcay Uçkan, et.al, A Pirates’ Town in Lycia, Olympos(İstanbul 2006).
  • M. Öztaşkın, “Olympos Antik Kentinden Bir Grup Erken Bizans Dönemi Seramiği”, içinde: A.O.Alp (ed.), Ebru Parman’a Armağan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları (Ankara 2009) 287–300.
  • B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Ateş ve Suyla Kutsanan Kent: Olympos”, içinde: H. İşkan – E. Dündar (ed.), Lukka’danLikya’yaSarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi(İstanbul 2016) 274-287.
  • B.Yelda Olcay Uçkan, “Olympos”, içinde: P. Niewöhner (ed.), The Archaeology of Byzantine Anatolia From the End of Late Antiquity Until the Coming of the Turks(New York 2017) 291-293.
  • B.Yelda Olcay Uçkan (ed.) Olympos I: 2000–2014 Araştırma Sonuçları(İstanbul 2017).


V. Berard. “Inscriptionsd’ Olympos”, Bulletin de Correspondance Hellénique 16, 1892, 213-239.

A. Diler, “Likya Olympos Dağında Bir Ön Araştırma”, Türk Arkeoloji Dergisi29, 1991, 161–169

İ. A. Atila – A.V. Çelgin, “Likya’da, Olympos’ta Bulunan Bir Mezar Anıtı”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 1, 1991, 75–105.

G. Işın, “The Eastern most Rock Tomb in Lycia: “Topal Gavur” at Asartaş”, Lykia 1, 1994, 68-76.

V. Ruggieri – F. Giordano – A. Furnari “Un Complesso Ikonoklastic a Chimera (Yanartaş) Rapporto Preliminare” Orientalia Christiana Periodika 60, 1994, 471-502.

V. Ruggieri – F. Giordano – A. Furnari “Il Sito Bizantino di Chimera: 2nd Rapporto” Orientalia Christiana Periodika 61, 1994, 367-380.

V. Ruggieri, “Gli Affreschi Iconoclastici Della Chiesa Di Chimera”, Cahiers Archéologques 44, 1996, 33–48.

V. Ruggieri, “Epigraphic Testimonies from Chimaera-Yanartaş (Olympos)”, Epigraphica Anatolica 26, 67-72.


M. Adak – O. Atvur “Das Grabhausdes Zosimasund der Schiffseigner Eudemosaus Olympos in Lykien”, Epigraphica Anatolica 28, 1997, 11–31.

O. Atvur, “Olympos Antik Kenti (1991–1992) Çalışmaları”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 88, 1999, 13–31.

E. Parman, Olympos Örenyeri ve Çevresi Yüzey Araştırması 2002, Anmed 1, 2003, 42-44.

M. Adak, “Lokalisierung von Olympos und Korykos in Ost–Lykien”, Gephyra 1, 2004, 27–51.

M. Adak – N. Tüner, “Neue Inschriften aus Olympos und Seinem Territorium I”, Gephyra1, 2004, 53–65.

B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen, “Olympos Antik Kenti Çalışmaları 2004”, Anmed 3, 2005, 149–152.

B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen – E. Uğurlu “Olympos Antik Kenti 2005 Yılı Yüzey Araştırması”,Anmed 4, 2006, 125–131.


BİLİMSEL TOPLANTI BİLDİRİSİ/TEBLİĞ
A. Diler, “Olympos ve Hephaistion’da Kült Kalıntıları Üzerine Bir Ön Araştırma”, AST 6, 1988 (Ankara 1988) 107–120.

İ. A. Atila, “Olympos Mezar Odası Kurtarma Kazıları”, Müze KKS2, 1991 (Ankara 1992)105–128.

E. Parman, “Antalya Olympos ve Çevresi (Geç antik – Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları”,AST 18.1, 2000 (Ankara 2001)103–106.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos’da Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemine Ait Bulgular”, içinde: B. Karamağaralı – O. Arık – Ö. Bakırer – E. Parman – H. Acun (ed.), V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu. 19–20 Nisan 2001 (Ankara 2001) 353–360.

E. Parman, “Antalya Olympos ve Çevresi (Geç Antik – Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları 2000 Yılı Çalışma Raporu”, AST 19.1, 2001 (Ankara 2002) 137–144.

E. Parman, “Antalya–Olympos ve Çevresi Geç Antik – Ortaçağ 2001 Yılı Yüzey Araştırmaları”, AST 20.1, 2002 (Ankara 2003) 139–152.

Y. Mergen, “2004 Yılı Olympos Antik Kenti Yüzey Araştırması”, AST 23.2, 2005 (Ankara 2006) 147–154.

B.Y. Olcay Uçkan –E. Uğurlu – Z. Demirel Gökalp – M. Bursalı, “2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması”, AST 24.2, 2006 (Ankara 2007) 123–134.


E. Uğurlu, “Olympos ve Zeniketes’in Kalesinin Lokalizasyonu”, Adalya 10, 2007, 81–103.

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım, “Lykia Olympos’unda Bir Restitüsyon Denemesi”, Adalya 12, 2010, 367–387.

E. Özer, “TheLycianLeagueandOlympus in Eastern Lycia”, MediterraneanJournal of Humanities3.1, 2013, 211–224.

Е.В. Приходько, “ГёкташКалеси – СторожевойПостЛикийскихПиратов”,Аристей 9 (2014), 163-184.(E. V. Prikhodko, “Göktaş Kalesi – a watchtower of theLycianpirates”, Aristeas 9)

B.YeldaOlcay Uçkan – S. Evcim, “Arkeolojik Alanlarda Laser Ölçümle Belgeleme ve Kent Modeli Oluşturma Üzerine Bir Örnek: Olympos Antik Kenti”,Asos16, 2015, 1–15.

Z. Demirel Gökalp, “Olympos Kazısı 2009-2012 Yılları Bizans Sikke Buluntuları”, Phaselis 2, 2016, 323-337.

B. Y. Olcay Uçkan – M. Öztașkın, “Olympos Kazılarında Bulunan Aydınlatma Gereçleri”, Seleucia 7, 2017, 11–28.

G. K. Öztașkın – S. Sertel, “Olympos Piskoposluk Kilisesi’ndeki Nef Ayırımı Düzenlemeleri ve Levha Yanı Uygulaması”, Adalya 20, 2017, 357–373.

S. Evcim – G. K. Öztașkın, “EarlyByzantineChurches in Olympos”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 161, 2019, 129–162.

M. Öztașkın, “An UnfamiliarEarlyByzantineCeramic Object from Olympos”, Sanat Tarihi Dergisi 38.2, 2019, 313–323.

G.K. Öztaşkın – M. Öztaşkın, “Olympos EpiskopeionuPeristylMozaiklerindekiİnsan Betimlemeleri”, Olba27, 2019, 443–464.

Büyükyörük, F. – A. Çelik, “Mithrapata ve Aruwatijesi (Musa Dağı?) Definesi”, Cedrus 7, 2019, 239-265.

M. Öztașkın, “Olympos’ta Bulunmus Figürlü Bir AmpullanınIkonografikDegerlendirmesi”, Sosyal Bilimler Arastırma Dergisi 9.1, 2020, 181–188.

H.S. Öztürk – Ö. E. Öncü, “Olympos in Lycia: A NovelAssessment of itsHistoryandLocalization in Light of RecentArchaeologicalandEpigraphicalResearch”, Adalya 21, 2020, 253–275.

Ö. E. Öncü, “TheNorthernDistrict of Olympos (Lycia) in the Roman Period”, Cedrus 9, 2021, 303-321.

E. Demirhan Öztürk, “A New FuneraryInscriptionfrom Olympos (Lycia) and an Addendum to TAM II 1075”, Libri 7, 2021, 239-244.

B. İplikçioğlu, “Zwei Statthalter vespasianische rZeitund die “Große” Therme in Inschriften von Olympos (Lykien)”, Anzeiger der philosophisch–historischenKlasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 141.2, 2006, 75–81.

B. İplikçioğlu, “Doğu Likya – Batı Pamfilya Epigrafik–Tarihi Coğrafi Araştırmalar 2009”, Anmed 8, 2010, 157–158.

K. Praust – K. Wiedergut, “Die Grabinschriftendes M. Aurelius Zosimas in Olympos”, EpigraphicaAnatolica 50, 2017, 77–92.

B. Bingül – E. Pekkan – S. Korkmaz – G. Öztaşkın – B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Antik Kenti’nde Yeraltısuyu Akım Modelinin Oluşturulması”, içinde: A. Ertek – İ. Çiçek – N. Türkoplu – E. Yılmaz – M. Süzer (ed.) Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-10 Kasım 2017 Ankara (Ankara 2017) 435-436.

B. Bingül – E. Pekkan – S. Korkmaz – G. Öztaşkın – B.Y. Olcay Uçkan, “Modflow-USG Versiyonu Kullanılarak Olympos Antik Kenti Yer altı suyuModelleme Çalışması”,IX. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 4-6 Ekim 2017 Diyarbakır (Diyarbakır 2017) 92.


ANMED’ler

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2006”, Anmed 5, 2007, 48–53.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2007”, Anmed 6, 2008, 52–57.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2008”, Anmed 7, 2009, 55–60.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2009”, Anmed 8, 2010, 66–72.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2010”, Anmed 9, 2011, 78–81.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2011”, Anmed 10, 2012, 76–81.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2012”, Anmed 11, 2013, 108–112.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2013”, Anmed 12, 2014, 84–86.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2014”, Anmed 13, 2015, 87–90.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2015”, Anmed 14, 2016, 92–97.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2016”, Anmed 15, 2017, 76–84.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2017”, Anmed 16, 2018, 82–89.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2018”, Anmed 17, 2019, 222–231.

B.Y. Olcay Uçkan – M.Öztașkın, “Olympos Piskoposluk Sarayında Yeni Sonuçlar”, Anmed 18, 2020, 34-37.

B.Y. Olcay Uçkan – S. Evcim, “Olympos III no’lu Kilise’nin Yarım Daire Planlı Yan Mekanı (Eksedra) Kazısından Ön Sonuçlar”, Anmed 19, 2021, 18-22.


Popüler Dergilerdeki Yayınlar

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Antik Kenti”, Popüler Bilim 152, 2006, 47–48.

B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen, “Olympos Bir Korsan Kent–Bir Korsan Kral Zeniketes”, AktüelArkeoloji 24, 2011, 70–81.

B.Y. Olcay Uçkan, “Yüzyıllardır Önemini Yitirmeye Kent: Olympos”, Antalya Kültür ve Turizm Dergisi 2, 2012, 74–80.


N. Bayraktar, “Antik çağ’da Olympos Şehri”, Antalya Rehberler Odası Dergisi 12, 2013, 36-55.

B.Y. Olcay Uçkan – G.K. Öztaşkın, “Olympos”, AktüelArkeoloji 56, 2017, 84–93.

B.Y. Olcay Uçkan, “Tarihi ve Arkeolojisiyle Likya’da Bir Liman Kenti Olympos’’, Toplumsal Tarih 292, 2018, 78–82.


LİSANSÜSTÜ TEZ
E. Uğurlu, Olympos ve Nekropolü. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi (Ankara 2005).

G.K. Öztaşkın, Yanartaş (Khimera)’daki Bizans Dönemi Yapıları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi (Eskişehir 2007).

Y. Mergen, (2011). Olympos Antik Kentinin Ortaçağ Dokusu ve Likya Bölgesi Açısından Önemi. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi (İzmir 2011).

G.K. Öztaşkın, Olympos Antik Kenti Episkopeion Yapı Topluluğu. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi (Eskişehir 2013).

M.C. Uzun, Olympos Antik Kenti Erken Bizans Dönemi Dini Yapılarında Malzeme ve Teknik. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi (Eskişehir 2015).

S. Sertel, Olympos Piskoposluk Kilisesi Ve Vaftizhanesi Liturjik Taş Eserleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi (Denizli 2017).

F. Mirzanlı, Olympos Piskoposluk Sarayı Kazılarında Bulunan Erken Bizans Seramikleri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi (Denizli 2019).

B. Bingül, Antalya, Olympos Antik kenti Yeraltısuyu Akımı Modellemesi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir 2019).

B. Seyhan, Urbanization Pressures in Protected Heritage Sites and Tourism-Driven Landscape Change: A Case Study of Olympos, Turkey. Doktora Tezi, Universitat Rovira i Virgili (Vila-seca 2019).

M. Aslan, Olympos Antik KentiErken Bizans Dönemi Kiliselerindeİkincil Mekân ve Yapılar. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi (Denizli 2021).

B. Erçin, Olympos Kazısı Cam Buluntuları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, (Eskişehir 2021).

S. Kara, Olympos Antik Kenti Kazılarında Bulunan Roma ve Bizans Sikkeleri (2008-2019 Yılları). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi (Denizli 2022).


U. Koşdemir, Olympos Antik Kenti 3 No.lu Kilise Mozaikleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, (Eskişehir 2022).


LİSANSÜSTÜ TEZLERDEN ÜRETİLMİŞ YAYIN/BİLDİRİ/TEBLİĞ
E. Özer, “Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit”, içinde: M. Tekocak (ed.), K. Levent Zoroğlu’na Armağan (Antalya 2013) 479–498.

E. Özer, “Mezar Yazıtları ile Olympos”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 27, 2013, 460–468.

E. Özer, “Olympos Antik Kenti Roma Dönemi Tonuzlu Mezarları”, Höyük Dergisi6, 2013, 27–37.

G.K. Öztaşkın, “ByzantinePeriodBuildings in Yanartaş/Antalya”, 32nd AnnualByzantineStudiesConferenceAbstracts, 10–12 Kasım 2006St. Louis (Madison 2006) 77.

G. Öztaşkın, “Yanartaş (Khimeira)’daki Bizans Dönemi Bazilikası”, içinde: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu Bildirileri, 04–07 Kasım 2009 Antalya(İstanbul 2012) 313–327.

G. Öztaşkın, “Olympos Episkopeionu Tuğla Süslemeleri”, içinde: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu Bildirileri, 04–07 Kasım 2015 Antalya(İstanbul 2018) 615–627.

S. Sertel, “Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Erken Bizans Dönemi Levha Örnekleri”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi9.1, 2019, 189-213.


BİLİMSEL TOPLANTI BİLDİRİSİ/TEBLİĞ
E. Parman – B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos’un Ortaçağ Dokusu”, içinde: K. Dörtlük – T. Kahya (ed.), III. Uluslararası Likya Sempozyumu Sempozyum Bildirileri, 7-10 Kasım 2005 Antalya (İstanbul 2006) 587–599.

B.Y. Olcay Uçkan, “New andDifferentView of the Ancient Lycian City of Olympos: The City of theHieromartyrMethodios”, 32nd Annual Byzantine Studies Conference Abstracts, 10–12 Kasım 2006 St. Louis (Madison 2006) 79.

M. Bursalı, “Early Byzantine Period Vessels from Antalya/Olympos”, 32nd Annual Byzantine Studies Conference Abstracts, 10–12 Kasım 2006St. Louis (Madison 2006) 78.

E. Uğurlu, “Pirate Chief Zenicetes and Olympos in the East Lycia”, içinde: O. Menozzi – M.L. DiMarzio – D. Fossataro (ed.)Proceedings of the IX. Symposium on Mediterranean Archaeology, 24-26 Şubat 2005 Chieti (Oxford 2007) 223-230.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos”, içinde: N. Çevik (ed.), Arkeolojisi, Tarihi, Doğası ve Tarımıyla Kumluca (Rhodiapolis), Kumluca’nın 50.Kuruluş Yıldönümü Anısına, 01 Nisan 2008 Antalya(Antalya, 2008) 101–124.

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım, “Preliminary Report on the Harbour Basilica, orthe Great Basilica in the Ancient City of Olympos”, içinde: Hakan Öniz (ed.), Proceedings of the XII. Symposium on Mediterranean Archaeology, 5–8 Mart 2008 Famagusta (Oxford 2009) 183–189.

M. Öztaşkın,“Building with Mosaics of Olympos: Mosaics of Late Ancient Era – Early Byzantine Period”, içinde: M. Şahin (ed.), XI. Uluslararası AIEMA Mozaik Sempozyumu Türkiye Mozaikleri ve Antik Dönemden Ortacağ Dünyasına Diğer Mozaiklerle Paralel Gelişimi:Mozaiklerin Başlangıcından Geç Bizans Çağına Kadar İkonografi,Stil ve Teknik Üzerine Sorular, 16-20 Ekim 2009 Bursa (İstanbul 2011) 709-720.

M. Öztaşkın – G. K. Öztaşkın, “Building with Mosaics in Olympos: A Comparative Evaluation of Findsand Construction”, içinde: B. Böhlendorf Arslan – A. Ricci (ed.), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, 2-4 Haziran 2008İstanbul(İstanbul 2012) 277–287.

B.Y. Olcay Uçkan, “LateAntiqueandMedieval Urban Texture of Olympos”, içinde: M. Seyer (ed.), 40 Years of Excavations at Limyra. Aktendes internationalen Symposions Wien, 3–5 Aralık 2009 Wien(Wien 2012) 241-247.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Camları” içinde: Ş. Demirci – A. M. Özer – P. Ayter (ed.), II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türk Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, 6–8 Ekim 2011Ankara (Ankara 2012) 172-179.

G.K. Öztaşkın – M. Öztaşkın, “Antalya–Olympos Mozaikli Yapı”, içinde:. K. Dörtlük – T. Kahya – R.B. Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyum Bildirileri, 4-7 Kasım 2009Antalya (İstanbul 2012) 329–346.

Ö.E. Öncü, “Olympos Antik Kenti Roma Mimarisi Araştırmalarından Yeni Bulgular”, K. Dörtlük – T. Kahya – R.B. Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyum Bildirileri, 4-7 Kasım 2009Antalya (İstanbul 2012) 273–284.

Ö.E. Öncü – S. Evcim, “Lykia’da Bir Liman Kenti: Olympos”, içinde: C. Yemişçi – T.E. Çakır – M.G. Beydiz– C. Çoban (ed.), 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 1-4 Kasım 2013 Bodrum(Muğla 2015) 94-110.

B. Y. Olcay Uçkan – L. Kayapınar, “Olympos Piskoposu Methodios ve Olympos Kenti”, içinde:H. İşkan – F. Işık (ed.), Patara VII.1 Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 11–13 Kasım 2013 Antalya (İstanbul 2015) 535–544.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos’da Ticaret”, içinde: P. Magdalino – N. Necipoğlu (ed.) Trade in Byzantium: Papersfromthe Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, 24–27 Haziran 2013 İstanbul (İstanbul 2016) 489–501.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Episkopeion Kazılarında (2007-2014) Elde Edilen Sonuçlar”, XX.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri, 2-5 Kasım 2016 Sakarya (Sakarya 2016) 79-81.

B.Y. Olcay Uçkan – S. Evcim, “Olympos Kazılarında Sayısal Belgeleme ve Görselleme” XXII. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri, 24-26 Ekim 2018 İstanbul (İstanbul 2018) 58.

G. K. Öztașkın, “Geç Antik Dönemde Olympos Kentinin Fiziki Yapısı”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Egitim Bilimleri Sempozyumu Özet Kitapçığı, 22-23 Şubatİstanbul(İstanbul 2020) 309.


KST – AST Yayınları

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları”, KST29.3, 2007 (Ankara 2008) 73–78.

B. İplikçioğlu, “Doğu Likya’da Epigrafya Araştırmaları 2006”, AST25.1, 2007, (Ankara 2008) 355–364.

B.Y. Olcay Uçkan –Y. Mergen – Z. Demirel Gökalp – M. Bursalı – G. Öztaşkın – Ş. Yıldırm – E. Öncü, “Olympos Kazısı 2007 Çalışmaları”, KST 30.3, 2008 (Ankara 2009) 373–386.

B.Y. Olcay Uçkan –Z. Demirel Gökalp –M. Öztaşkın – E. Ö. Öncü, “Olympos 2008 Yılı Çalışmaları”, KST 31.4, 2009(Ankara 2010) 231–246.

B.Y. Olcay Uçkan – S. Evcim – M. Erdul Mergen – Ö. E. Öncü – M. Öztaşkın – G. Öztaşkın, “Olympos 2009”, KST32.3, 2010 (Ankara 2011) 80-97.

A.A. Akyol – Y. Mergen – Y.K. Kadıoğlu, “Olympos (Antalya)Kazısı Kuzey Bölgesi Bizans Yapılarında Arkeometrik Çalışmalar”, AST 28, 2012 (Çorum 2013) 115–132.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST35.2, 2013 (Muğla 2014) 261-270.

B.Y. Olcay Uçkan – S. Evcim, “Olympos Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları”,KST36.2, 2014 (Ankara 2014) 563-576.

B.Y. Olcay Uçkan – G.K. Öztaşkın, “Olympos Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları”, KST37.2, 2015 (Ankara 2016) 33-44.

B.Y. Olcay Uçkan – G.K. Öztaşkın, “Olympos Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları”, KST38.3, 2016 (Ankara 2017) 187-202.

B. Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın – S. Evcim, “Olympos Kazısı 2016 Yılı Çalıșmaları”, KST 39.3, 2017 (Ankara 2018) 99–118.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın – Ö. E. Öncü – S. Evcim – M. Öztașkın, “Olympos Kazısı 2017 Yılı Çalıșmaları”, KST 40.3, 2018 (Ankara 2019) 617–638.

B.Y. Olcay Uçkan – G. K. Öztașkın – M. Öztașkın – S. Evcim – Ö. E. Öncü, “Olympos Kazısı 2018 Yılı Çalıșmaları”, KST 41.4, 2019 (Ankara 2019) 429–450.


Yayınlanmamış Bildiri/Tebliğ


B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen, “Late Antique and Medieval Researches of the Antique City Olympos”, X. Symposium on Mediterranean Archaeology, 9–11 Mart 2006 Ankara.

Z. Demirel Gökalp – M. Bursalı, “Early Byzantine Terracotta Lamps found in Olympos”, X. Symposium on Mediterranean Archaeology, 9–11 Mart 2006 Ankara.

G.K. Öztaşkın, “Excavation Works in Olympos (Lycia)”, Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop, GABAM ve FORTH, Antalya 8-9 Eylül 2017.

S. Evcim, “3D Laser Scanning and Modelling Studies in Olympos”, Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop, GABAM ve FORTH, Antalya 8-9 Eylül 2017.

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım, “The Ancient City of Olympos and an Early Byzantine Church”, II Postgraduate Forum in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, 15–16 Mayıs 2008 Dublin.

B.Y. Olcay Uçkan – Z. Demirel Gökalp – J. Y. Peker, “The Documentation of the Findings at the Excavation of Olympos with 3D Optical Scanner”, XXVII. Symposium on Mediterranean Archaeology, 25–27 Nisan 2013 Moskova.

B.Y. Olcay Uçkan – E. Uçkan – S. Evcim – M. C. Uzun – S.Sertel, “Olympos Excavations Consolidation Works 2012: The Sample of Roman Chamber Tomb”, XXVII. Symposium on Mediterranean Archaeology,25–27 Nisan 2013 Moskova.

G.K. Öztaşkın, “The Episkopeion Complex at Olympos”, Recent Archaeological Research in Eastern Lycia, ÖAW-ÖAİ, 31 Ağustos 2019 Finike.

M. Öztaşkın, “Typology of Pottery Finds from Olympos Excavation and their Use as Secondary Material in Construction Activities”, Recent Archaeological Research in Eastern Lycia, ÖAW-ÖAİ, 31 Ağustos 2019 Finike.

S. Evcim, “Churches in Olympos”, Recent Archaeological Research in Eastern Lycia, ÖAW-ÖAİ, 31 Ağustos 2019 Finike.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos”, AKMED Arkeoolojik Kazılar Webinarı 1, 1- 3 Haziran 2020 Zoom Online.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Episcopal Complex in the Light of the Recent Researches”, Phillips Universitat Marburg Archaologisches Seminar, 17 Haziran 2021 CiscoWebex Online.


Yayınlanmamış Bildiri/Tebliğ(lisansüstü tezlerden)

E. Uğurlu, “TheReliefSarcophagus of Olympos in Lycia” , 4th. International Congress on theArchaeology of the Ancient Near East,29 Mart –3 Nisan 2004Berlin.

E. Uğurlu, “TheDating of theNecropolis in Olympos in Lycia”, X. Symposium on MediterraneanArchaeology, 9–11 Mart 2006Ankara.

G.K. Öztaşkın, “Antalya/Çıralı, Yanartaş (Khimera)’taki Bizans Dönemi Yapıları”, Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri, 03–05 Ocak2008İstanbul.

S. Kara, “Olympos Antik Kenti Sikkeleri”, Sinan Sertel Bizans Mataryel Kültürü Webinar Etkinliği, 19 Mayıs 2020 Zoom Online.

B. Erçin, “Olympos Kazısı Cam Buluntuları”, Sinan Sertel Bizans Mataryel Kültürü Webinar Etkinliği, 19 Mayıs 2020 Zoom Online.

M. Aslan, “Erken Bizans Dönemi Bazilikalarındaki Mekân Tanımı Sorunu”, Sinan Sertel Bizans Mataryel Kültürü Webinar Etkinliği, 19 Mayıs 2020 Zoom Online.

Davetli Konuşma (seminer-konferans)

B.Y. Olcay Uçkan, “Arkeolojik Belgelemede Yeni Yaklaşımlar: Olympos”, AKMED Konferans, 10 Mart 2007 Antalya.

B.Y. Olcay Uçkan, “Akdeniz Kıyısında Bir Ortaçağ Kenti: Olympos”, Voyvoda Caddesi Toplantıları – Obje ve Ritüel Söyleşileri, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 23 Ocak2008İstanbul.

B.Y. Olcay Uçkan, “Tarih, Kültür ve Doğanın Buluştuğu Yer: Olympos”, AKVAD Konferanslar Dizisi II, Türk–İngiliz Kültür Derneği, 26 Nisan2008Ankara.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos ve Çevresi Alan Yönetimi Çalışmaları”, Tarihi Kentler Birliği Burdur Semineri, 13–15 Kasım 2009Burdur.

Y. Mergen, “Olympos Kazıları”, Antalya Arkeoloji Müzesi Konferansları, 24 Kasım2011Antalya.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Antik Kenti”, AKMED Konferans, 12Haziran 2007Antalya.

G.K. Öztaşkın, “TheEpiscopalComplex of Olympos”, UniFreiburgAbt. ChristlicheArchaologieundByzantinischeKunstgeschichte, 21 Haziran 2016Freiburg.

G.K. Öztaşkın, “TheEpiscopalComplex of Olympos”, Römisch-GermanischesZentralmuseum, 28 Haziran 2016Mainz.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Antalya Müzesi Konferansları, 27 Ekim 2017Antalya.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Antik Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları”,Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Konferansları, 5 Aralık 2017Ankara.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Antik Kenti”, VI. Uluslararası Sanat Sempozyumu Konferansı, 2 Temmuz 2018Antalya.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Kazı Çalışmaları”, Akdeniz Üniversitesi Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi Konferansları, 20 Mart 2019Antalya.

S. Evcim, “Geçmişten Günümüze Likya Olympos’u Kazıları”, Ordu Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kulübü Konferansları, 3 Nisan 2019Ordu.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Antik Kenti”, VII. Uluslararası Sanat Sempozyumu Konferansı, 6 Temmuz 2019Antalya.

B.Y. Olcay Uçkan, “2019-2020 Olympos Kazıları”, Anadolu Üniversitesi ASTAM Kazı ve Yüzey Araştırmaları Seminerler Dizisi, 5 Şubat 2021 Zoom ve YouTube Online.

B.Y. Olcay Uçkan, “Olympos Antik Kenti Kazısı”, Medeniyet Üniversitesi Türk İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kazı Buluşmaları XIV, 5 Nisan 2021 Zoom Online.

G.K. Öztaşkın, “Olympos Antik Kenti”, Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Kulübü Konferansı, 16 Kasım 2021 Zoom Online.


DİĞER
Olympos Kazı Ekibi, Olympos Antik Kenti Kitapçığı (İstanbul 2014).

National Park Planning Team, Master Plan forProtectionandUseOlympusSeashoreNational Park, Orman Bakanlığı Milli Parklar Dairesi (Ankara 1971).

M. Şenol(ed.), Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali, Antalya Valiliği (İstanbul 2018).


TV PROGRAMI / PODCAST
Zaman Yolcusu – Olympos (NTV)

Kahverengi Yol Panoları – Olympos (İşSanat)