Ekip

Sanat Tarihi Ekibi
Sanat Tarihçi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN
Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü, Denizli.
Sanat Tarihçi Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir.
Sanat Tarihçi Doç. Dr. Muradiye BURSALI
Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü, Denizli.
Sanat Tarihçi Dr. Öğr. Ü. Seçkin EVCİM
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Ordu.
Sanat Tarihçi Araş. Gör. Özgür ÖZDEMİR
Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü, Denizli.
Sanat Tarihçi Öğr. Gör. Dr. Atilla TEKİN
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümü, Eskişehir.
Sanat Tarihçi İsmail GACEMER
Türk Tarih Kurumu/Antalya Müzesi/Olympos Kazısı.

Arkeoloji Ekibi
Arkeolog Öğr. Gör. Halil Mert ERDOĞAN
Akev Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı, Antalya.

Arkeozooloji Ekibi
Arkeoosteolog Prof. Dr. Vedat ONAR
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul.

Epigrafi/Yazıt Ekibi
Epigraf Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilimdalı, İstanbul.
Epigraf Ezgi DEMİRHAN ÖZTÜRK
Koç Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İstanbul.

Mimarlık Ekibi
Mimar Dr. Öğr. Ü. Erkan UÇKAN
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir.
Restorasyon Ekibi
Restoratör Tuğbanur BAYRAM
Restoratör Yunus Emre TUTUK
İnşaat Mühendisi Burak KORKMAZ

Arkeofizik Ekibi
Jeoloji Mühendisi Dr. Öğr. Ü. Emrah PEKKAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü.
Jeofizik Mühendisi Dr. Öğr. Ü. Muammer TÜN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü.
Jeofizik Mühendisi Araş. Gör. Sunay MUTLU

Eskişehir Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü.