III No'lu Kilise Kesit Restitüsyonu
III No'lu Kilise Eksedra Bölümü

3 No’lu Kilise nartheksli ve tek apsisli üç nefli bir bazilikadır.  Kuzeyinde büyük bir eksedra, kuzeydoğusunda köşe odası, güneydoğusunda ek mekânları bulunur. Naos apsis dâhil 20.75 m. uzunluğunda, 12.75 m. genişliğindedir. Nef ayrımında stylobatlar üzerinde karşılıklı yedi sütun kullanılmıştır. Kilisede bulunan sütun başlıklarının çoğu parçalanmış haldeki Korint tipi başlıklar olup, daha az sayıda fakat sağlam olarak bulunmuş İon tipi başlıklar da kullanılmıştır. Güney duvarın iç kısmında, yerden yaklaşık 4.2 m yükseklikte görülen kiriş delikleri hattı, koridorların üzerinde galerilerin olduğunu göstermektedir.

Orta nefin opus sectile döşemesi büyük oranda dağılmış olmakla birlikte sağlam kalan kısımlardan büyük ve küçük kireç taşı karoların çapraz olarak dizildiği, aralarında kalan üçgen boşlukların da mavi kayrak taşıyla tamamlandığı ad quadratum deseninde olduğu anlaşılmaktadır. Nef döşemeleri, bindirmeli balık pulu ile dikey ve yatay yerleştirilmiş balık pulu desenleriyle düzenlenmiş opus tessellatum tekniğinde mozaiktir.

Doğu duvarda tek ve büyük bir apsis, apsisin kuzeyinde kuzey neften köşe odasına geçişi sağlayan bir kapı, güneyinde ise sonradan kapatılmış bir pencere yer alır. Apsisin beş basamaklı synthrononu kaba yonu kesme taş ile örülmüş olup basamakların üzeri beyaz kireçtaşı ve siyah kayrak taşı ile kaplanmıştır. Kilisedeki diğer yarım daire planlı birim, kuzey duvarın batı yarısında, naosun kuzeybatısındaki 7.30 m. çapındaki büyük bir eksedradır. Eksedra kazılarında duvar resmi parçaları ele geçmiştir.

Mimari plastik parçaları, zemin döşemeleri, sikkeler ve seramik buluntular kilisenin inşasının MS 5. yüzyılın sonu- 6. yüzyılın başı civarında başladığını ve terk edilmeden önce 7. yüzyılın başına kadar kullanıldığını göstermektedir.