1 No’lu Kilise olarak adlandırılan yapı, Olympos Deresi’nin ikiye böldüğü antik kentin kuzeybatısında, kuzey nekropol girişinin güneyinde yer almaktadır. Dere yatağına bitişik konumlanan kiliseden günümüze yalnızca kuzey nefi ve yapıya kuzeyden bitişik olan ek mekânı ulaşmıştır.

Yapının apsis, orta ve güney nefi 1969 senesinde meydana gelen sel nedeniyle yıkılmıştır. Mevcut verilere göre 1 No’lu Kilise üç nefli, atriumlu bir bazilikadır. Kuzeyinde bir ek mekan bulunur. Kazı çalışmalarında kuzey nef ayrımı ortaya çıkarılmış, nef döşemesinin opus tesselatum tekniğinde zemin mozaiğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Nef ayrımı beş sütunla sağlanmıştır. Kuzey duvarda, nef ile kuzey ek mekân arasında iki kapı ve dört pencere yer alır. Bu açıklıkların üzerinde, duvarın iç cephesinde görülen kiriş yuvaları kilisenin galerili olduğunu gösterir. Kuzey ek mekân kuzey nefle aynı uzunluktadır. Uzun kuzey duvarı ise büyük oranda yıkılmıştır ancak kalıntıların durumu portico tarzında kemerli bir cephe düzenlemesine sahip olduğu izlenimini verir. 1961 senesinde çekilen sinema filminde, ortasında üçlü bir pencere düzenine sahip olacak büyüklükte açıklık bulunan yarım daire planlı bir apsisi olduğu görülür. Ayrıca apsisin kuzeyinde köşe odasına açılan bir kapısı olduğu anlaşılır.

Yapıda gerçekleştirilen temizlik ve sondaj çalışmaları sırasında tespit edilen seramikler, taş eserler ve mozaikler MS 5-6. yüzyıllara tarihlenmektedir. Yapı, kentin batısında, kuzey ve güney nekropol alanlarının ortasındaki konumundan dolayı, Olympos’un nekropol kilisesi olduğu varsayılmaktadır.