Güney Nekropol, Akçay (Olympos Çayı) ile ikiye bölünen kentin güneyinde yer alır. Günümüzde kullanılan ve mezarların önünde devam eden gezinti yolu muhtemelen Antik Çağda da benzer biçimde kullanılmıştır. Toplam 354 mezarın tespit edildiği nekropolün batı kısmındaki mezarlar beşik tonozlu, bitişik nizamlı ve genellikle iki katlı olarak düzenlenmiştir. Tiyatronun çevresinde kümelenerek devam eden bölgede ise toplam 56 mezar yer alır. Mezarların tiyatroya yakınlığı muhtemelen Dionysos törenleri ile bağlantısını vurgular. Güney nekropolde M.S. 1. yüzyıldan itibaren gömü yapılmış ve M.S. 3 yüzyıl içinde de nekropol kullanımı devam etmiştir. Bizans Dönemi Olympos’unda Lykia’nın başka pek çok kentinde de gözlemlendiği gibi nekropol alanının terk edilmediği gözlemlenir. Nekropol alanı içine kiliselerin inşa edilmesi ise, Bizans Dönemi’nde mezarlara Hıristiyanların da defnedildiğini düşündürmektedir.