Kentin S5/III-IV sektöründe bulunan, Yamaç Yerleşimi Aşağı Kilise olarak adlandırılan yapı, güney kentte, Musa Dağı’nın kuzey bölümünü oluşturan Sepet Sırtı’nın kuzey doğu yamacında, deniz seviyesinden 13 m. yükseklikte yer almaktadır.

Bazilikal plan şemasına sahip olan kilise, 38.90×18.30 m. boyutlarındadır. Naos içerisinde sütun   ya da paye izleri, apsisin iki yanında   payandalar görünmemektedir. Bu nedenle VI No’lu Kilise’nin de tek nefli olabileceği düşünülebilir. Ancak kilisenin boyutundan dolayı bu yapının da Olympos’taki diğer kiliseler gibi olasılıkla üç nefli tasarlanmış olduğunu söylenebilir. Kilisenin, 10×17.60 m. (apsis yarım dairesi dâhil) ölçülerine sahip naosu, doğu da içten ve dıştan yarım daire formlu apsis ile sonlanmaktadır. Kilisenin güney duvarı ana kayanın kesilmesiyle oluşturulmuştur. Naosun batısında 12×13.93 m. boyutlarında atriumu yer almaktadır. Atriumun batısında başlayarak naosun kuzey batısına kadar devam eden bir koridor bulunmaktadır. Naosun güney doğusunda, 4.54×5.88 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekân yer almaktadır

Naosun kuzey batısında ve atriumun kuzeyinde, zemin kotları naosun zemin kotuna göre 1.50 m. daha düşük olan mekânlar yer almaktadır. Bu mekânların olasılıkla daha önceki bir evreye ait olduğu düşünülmektedir. Mekânların olasılıkla Roma İmparatorluk döneminde inşa edildiği ve kilisenin inşası sırasında korunarak bir bölümü naos içerisinde, bir bölümü ise atrium içerisinde kalacak şekilde kullanıldığı düşünülmektedir.