Olympos’ta yer alan iki hamamdan, boyutları bakımından büyük olması nedeniyle “Büyük Hamam” olarak da adlandırılan yapının, ele geçmiş olan bir yazıt ışığında, Vespasianus Döneminde, yaklaşık olarak M.S.70 yıllarında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır:

Caesar Vespasianus Augustus, yerin ve denizin efendisi, kendi legat ve propraetoru Gnaius Auidus’un öngörüsü aracılığıyla bu hamamı temelinden inşa ettirdi.

Yapının frigidarium,  tepidarium ve caldarium bölümleri ayaktadır. Bu bölümlerdeki mimari incelendiğinde anıtsal boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır.

Hamam yapıları, Roma İmparatorluk Dönemi’nde, İmparatorluk propagandasını yürütmek amaçlı M.S. 1.yy.’dan itibaren, yıkanma dışında, aynı zamanda kent sosyal ve kültürel yaşamının önemli bir unsuru olarak tüm imparatorluk kentlerinde inşa edilmiştir. Bir Roma yurttaşının öğleden sonrasının büyük kısmını hamamda geçirdiği, siyasi lobi faaliyetlerinin hamamlardaki rutin buluşmalarda gerçekleştirildiği, çocuk ve gençlerin beden eğitimi faaliyetlerinin hamamlarda yer alan palaestralarda yürütüldüğü düşünülecek olursa, hamamın kent yaşamındaki ve aynı zamanda imar faaliyetleri içerisindeki yeri daha net anlaşılabilir.