S5/III sektöründe bulunan Yamaç Yerleşimi Yukarı Kilise olarak adlandırılan yapı, güney kentte Musa Dağı’nın kuzey bölümünü oluşturan Sepet Sırtı’nın kuzey doğu yamacında, deniz seviyesinden 32 m. yükseklikte yer almaktadır.

            Kuzey güney yönde eğimli bir araziye inşa edilen yapı topluluğu, birbirinden yaklaşık 3 m. kot farkı bulunan iki teras üstünde inşa edilmiştir. İlk teras üzerinde merkezde kilise, batısında ise farklı eksende inşa edilmiş mekânların yer aldığı yapılaşma izlenmektedir. Kiliseye ve çevresindeki mekânlara, yapı topluluğunun batısında bulunan teras yardımıyla geçiş sağlanmıştır. Batıda yer alan ana giriş kapısından sonra, doğuya doğru uzanan kuzey ve güneydeki mekânların sınırlandırılmasıyla oluşturulmuş koridora geçilmektedir. Bu koridor, mekânlara dağılımı ve naosa yönelimi sağlamaktadır.

            Koridorun doğusunda, atriumu ve nartheksi olmayan bazilikal plana sahip Kilise yer almaktadır. Apsisin iki yanında nef ayrımı payandaları olmaması nedeniyle diğer kiliselerden farklılaşan yapının tek nefli olabileceği düşünülebilir. Ancak naosun ölçüleri dikkate alındığından Olympos’taki diğer kiliseler gibi üç nefli olması daha muhtemel görünmektedir. Kilisenin naosu, 14.80×9.50 m. ölçülerine sahiptir. Naos doğusunda içten ve dıştan yarım daire formlu bir apsisle sonlanmaktadır. Güney nef ve kuzey nef duvarları, ana kaya hattı üzerine inşa edildiğinden, yapının duvarları da topografya nedeniyle düz doğrultuda inşa edilememiştir.

            Kilisenin batısında yer alan koridorun, kuzeyinde ve güneyinde ikişer olmak üzere toplam dört adet mekân bulunmaktadır. Kuzey tarafta yer alan iki mekân, giriş mekânlarıyla beraber iki katlı olarak düzenlenmişlerdir. Mekânların alt kat pencere açıklıkları küçük boyutlu tutulurken, üst kat pencere açıklıkları ise büyük boyutludur. Pencere açıklıklarının da kemerli oldukları görülebilmektedir. Güneydeki mekânlar ise, yıkılmış olduğundan dolayı iki katlı olup olmadığı anlaşılmamaktadır ve pencere düzenlemeleri görülememektedir.