Güney Kent’teki Olympos tiyatrosu, surların güneye dönerek Sepet Dağı’nın yamaçlarına kıvrıldığı yönde, kentin batı sınırındaki tepenin kuzey yamacında inşa edilmiştir. Olympos tiyatrosunun, kentin batı nekropolünün başladığı alanın hemen yanında olması Lykia özelliği olarak düşünülmektedir.  Phaselis’te bulunan ve Olympos tiyatrosunun Tyindaris tarafından Hadrianus’un onuruna inşa edildiğini konu alan yazıta göre M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen tiyatronun, günümüze ulaşabilmiş bölümlerinde izlenen yoğun tahribat, kentte yaşanan yıkıcı depremler ve Bizans Dönemi’nde bloklarının yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere kireç ocaklarında eritilmesiyle ilişkilidir.

            Olympos tiyatrosu plan bakımından incelendiğinde, Lykia’daki yarım daire planlı birkaç tiyatrodan biri olduğu görülür. Bu özelliğiyle Phaselis, Tlos, Ksanthos tiyatrolarıyla benzer plana sahiptir ve Roma İmparatorluk Dönemi tiyatrolarının mimari formunda inşa edilmiş olduğu anlaşılır. Bu durum yapı için önerilen tarihlemeyi destekler. Yarım daire plan şemasında, sekiz krepis sırasına sahip oluşu, Vitruvius’un önerdiği Roma tiyatrosu oranlarının kullanılmış olduğunu göstermektedir. Büyük bölümü kireçtaşından inşa edilmiş olan tiyatronun içinde görülen bazı gri damarlı mermer sütunlar, sahne binasının bazı bölümlerinin olasılıkla mermerden yapılmış olduğuna işaret eder. Ancak sahne binasının büyük bir bölümünün yıkılarak toprak altında kalmış olmasından dolayı bu konuda net düşünceler sunabilmek şimdilik olanaksızdır.