Antik kenti ikiye ayıran Olympos Çayı üzerinde kurulu köprünün ayaklarından biri hemen tümüyle, diğeri temel seviyesinde korunmuştur. Kentin kuzeyi ile güneyindeki yerleşim alanlarını birbirine bağlayan köprünün, kuzey ayağındaki kemer kavisi ve kentin içinden geçen çayın iki yakasındaki istinat duvarlarında görülen, köprü kemerlerinin kara bağlantıları için oluşturulmuş konsollar, köprünün formuyla ilgili fikir verir. Bu gözlemler sonucunda köprünün üç gözlü olduğu anlaşılmaktadır.

 

Köprüdeki onarım izleri iki farklı evreye sahip olduğunu ortaya koyar. İlk olarak Roma Dönemi’nde inşa edilmiş olan köprü, kentte yaşanan depremler sırasında yıkılmış olmalıdır. Bu olay neticesinde kentin iki yakasının ulaşımı kesilince, olasılıkla Erken Bizans Dönemi’nde hızlı biçimde tekrar inşa edildiği anlaşılır. Köprü ayağında devşirme kullanılmış çok sayıdaki Roma Dönemi mimari elemanları bunu açıkça ifade eder.