Antalya Müzesi'nde bulunan Lykhiarkhes Lahdi

Kuzey nekropoldeki bu anıtsal mezar binası Lykiarkhes (Lykia Birliği başkanı) olarak görev yapmış Olymposlu Marcus Aurelius Arkhepolis ve ailesine aittir. 1990 yılında Antalya Arkeoloji Müzesi arkeologları tarafından yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Mezar binası kareye yakın formludur. Orijinalde sahip olduğu tonozunun büyük bir kısmı çökmüştür. Mezar odasının içinde uzun ve yan duvarları çevreleyen “U” biçiminde iki basamaklı düzgün kesilmiş, masif taşlarla yapılmış bir podyum vardır. En üstteki podyum basamağı oturma bankı biçiminde profillendirilmiştir. Köşelere aslan ayakları işlenmiştir. Podyumun hemen üstünde alt ve üst kısmı silme profili veren bloklar yapılmıştır. Podyumun güneydoğu köşesinde beş satırlık okunabilen Yunanca yazıt vardır. Podyum ve yapının duvarları arasında kalan boşluk kısmı moloz taş ve harçla doldurularak lâhitlerin üstüne oturması için bir alan yaratılmıştır. Podyumun üstüne üç lâhit yerleştirilmiştir.

Girişin sağındaki lahit Prokonnesos (Marmara Adası)’ndan ithal edilmiş yarı mamul girlandlı lâhittir. Teknenin alt kısmında silme profili yapılmıştır. Uzun yüzde üç adet, kısa cephelerde birer adet girland, detayları eklenmeden işlenmiştir. Ön cephenin ortasına tabula ansata işlenmiş, girland kavislerinin içi olasılıkla rozet motifinin işlenmesi için yuvarlak kabala biçiminde bırakılmıştır. Girişin sol tarafındaki lahit ise sandık tipindedir. Mezar binası, yazıtına göre MS 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir. Merkezdeki sidemera tipi lahit Antalya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.