Kilise, kentin Çıralı sahilinde devam eden yapı bakiyelerinin en sonuncusu durumundadır ve S11/V sektöründe yer almaktadır. Günümüzde kilisenin çevresinde birçok modern yapı bulunmaktadır.

Kilisenin büyük bir bölümü yıkılmıştır. Fakat izlenebilen duvarlarından transeptli plan şemasına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde kilisenin naosu portakal ve limon bahçesi olarak kullanılmaktadır ve kilisenin nef düzenlemesi izlenememektedir. Kilisenin sadece apsisi, kuzey ve güney transept kollarına ait duvarlar, kuzey ve güney nef duvarlarının küçük bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Kilisenin kuzeybatısında ise dıştan 3.95×4.30 m. boyutlarında haç planlı bir mekânın temel izleri görülebilmektedir.

Kilisenin batısında ise kayalık kısım yer almaktadır. Kayalık kısım alt seviyesinde bir oyuk bulunmaktadır ve bu alanın kilisenin nartheksi olduğu düşünülmektedir. Kiliseye girişin nasıl ve nereden sağlandığı ise anlaşılamamaktadır.