Kuzey kentin doğu – batı doğrultusunda uzanan ana caddesi üzerinde ve bu caddeyi başlangıç noktasında güneyde sınırlayan Giriş Kompleksi, birbiri ile organik ilişkisi bulunan 11 odadan oluşmaktadır. Bu 11 odalı zemin üzerinde bir kat daha bulunduğu, yapının bazı kısımlarındaki duvar yükseklikleri, kat izleri ve merdiven basamaklarından anlaşılmaktadır.

 

Giriş Kompleksi’nin ön plana çıkan en önemli mimari özelliği, kuzey ve güney cephelerinde yer alan kemerli düzenlemelerdir. Kuzeyde ve cadde cephesinde yer alan kemerler, olasılıkla cadde ile bağlantılı olan kuzey giriş koridorunu sınırlamaktadır. Yapının tüm kuzey cephesi boyunca uzanan ve caddeye beş kemer açıklığı ile bağlanan doğu – batı yönelişli giriş koridoru, aynı zamanda da dört kemerli kapı açıklığı ile iç mekânlara bağlanmaktadır. Güneyde izlenen kemerli düzenleme ise yapının güneyinde bulunan avlunun akarsu kenarında seyirlik alanı oluşturmak için düzenlenmiş olmalıdır.

 

2009 yılında başlanan kazı çalışmalarında elde edilen çeşitli (seramik, maden, cam) tipteki buluntular ve mimarisine yönelik incelemeler yapının MS 5-6. yüzyıllarda konut, gıda maddesi üretimi ve ticareti işlevlerinde kullanıldığını göstermiştir. Giriş Kompleksi bu yüzyıllar içerisinde gerçekleştirilen eklemeler, bölüntülerle ve kullanım farklılıklarıyla özel bir plan tipi sergilemeyen, kompleks bir yapı olarak günümüzde görülen halini almıştır. Antik Olympos’un günlük ve ekonomik yaşantısına ışık tutması açısından önemli bir yapıdır.