Günümüzde Liman Caddesi üzerinde görülebilen ve 19.yy.’da değirmen olarak düzenlenmiş kısım yer alır. 18 ile 19. yüzyıllarda ve 20. yüzyıl başlarında Yörükler tarafından kışlak olarak kullanılan Olympos’ta Türk Dönemi’nde sürekli yerleşme görülmemektedir. Ancak yaklaşık 1850’li yıllarda Kıbrıslı Hacı Hasan isimli bir kişi tarafından Kuzey Liman Caddesi üzerine bir su değirmeni inşa edilmiştir. Bu bölüme ulaşan su kanalının da değirmen yapımı sırasında inşa edildiği tespit edilmiştir. Kuzeydoğuya doğru devam eden ve ortaçağ duvar malzemesi kullanılarak yapılan bu kanalın bazı ortaçağ yapılarını ortadan keserek devam etmesi bu sonuca ulaşılmasında etkili olmuştur. Olympos Çayı’nın kuzey kıyısında Osmanlı dönemi değirmeni olarak anılan yapıda son bulan ve Mozaikli Yapı’nın önünden geçerek bataklık ve sazlık içinde kaybolan kanal, günümüzde de su ihtiyacı için kullanılan bir kanal ve su kaynağı ile sonlanmaktadır.