Üçgen alınlıklı, tepe ve köşe akroterli kapağı olan bu lahit Aurelius Artemias ve ailesine aittir. Yerel kireçtaşından işlenmiştir. Kapağın eğimli yüzeyleri Attik kapakların taklidi biçiminde balık pulu motifi ile işlenmiştir. Akroterlerde Eroslar, kısa yüzlere Medusa başları bulunur. Mezar sandukasının köşelerine plasterler ve Nike figürleri yerleştirilmiştir. Teknenin ön ve iki kısa cephesinde girlandlar bulunur. Girlandların üst kavisine mevsimler olarak bilinen ve ölümsüzlüğün sembolü olan Eroslar işlenmiştir. Girlandların her iki yanına tabula ansatayı tutar biçimde cepheden tasvir edilmiş iki Putti yerleştirilmiştir. Putti’nin altında diphros üstünde oturur biçimde tasvir edilmiş bir kadın figürü bulunur. Tabula ansatanın diğer kısmında, kadının tam karşısında çapraz ayaklı bir kline üstünde yarı uzanmış gibi görünen bir erkek figürü bulunur. Tabula ansatanın altına, yanlarına sütunlar işlenmiş üstü arkadlı ve içi üçgen alınlıklı bir kapı içinde dextrarum iunctio (tokalaşma) sahnesi betimlenmiştir. Roma çağında bu motifle evlilik bağı ifade edilmiştir.

Teknenin doğu kısa yüzünde hymationlu, ayakta duran bir erkek figürü ve khiton, hymationlu kadın figürü bulunur. Kadın Omphale ya da Alkestis olmalıdır. Figürlerin üst bölümünde girland bulunur. Teknenin diğer kısa yüzünde, köşede ayakta, khiton ve hymationlu bir kadın ve başında Nemea arslanı postuyla Herakles vardır. Elinde topuzunu tutar. Figürlerin üst tarafında, ortada girland vardır. Girland kavisinde kanatlı, kısa tunik giyinmiş ve şapkalı bir erkek figürü vardır. Bir hayvan figürü ile mücadele anı tasvir edilmiştir. Artemias ve ailesine ait bu lâhdi yapan kişiler büyük ihtimalle Pamphylia atölyesinde yetişmiş ve Lykia’nın bazı diğer kentlerinde de çalışmış gezgin ustalar olmalıdır. Artemias ve ailesine ait bu lahit M.S.2.yy.’ın sonuna (yaklaşık olarak M.S. 180–200 arasına) tarihlenir.