OLYMPOS EXCAVATION ARTICLES

Books

B.Y. Olcay Uçkan, v.d.
Lykia’da Bir Korsan Kenti, Olympos (2006)
B.Y. Olcay Uckan, et.al,
A Pirates’ Town in Lycia, Olympos (2006)
Olympos Projesi Ekibi,
Olympos Antik Kenti Kitapçığı, Olympos (2015), BKG Yayıncılık
Olympos Project Team,
Olympos Ancient City Booklet, Olympos (2015), BKG Publishing

Broadcast Documentary

Zaman Yolcusu,
NTV
30.06.2011

Watch Video

Kültürel Mirasın İzleri,
TRT Okul
15.11.2013

Bildiri ve Makaleler

2015

B.Y. Olcay Uçkan - S. Evcim,
Arkeolojik Alanlarda Laser Ölçümle Belgeleme Ve Kent Modeli Oluşturma Üzerine Bir Örnek: Olympos Antik Kenti,
ASOS, 16, 2015, 1-15.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
L. Kayapınar, Olympos Piskoposu Methodios Ve Olympos Kenti, bk. H. İşkan ve F. Işık (ed.), Patara VII.1 Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri,
Antalya, 11-13 Kasım 2013 (2015) 535 vdd.
B.Y. Olcay Uçkan – G.K. Öztaşkın,
“Olympos Kazısı 2014”,
Anmed, 2015-13, 2015, 87-90.

Read Article

2013

E. Özer,
“The Lycian League and Olympus in Eastern Lycia”,
Mediterranean Journal of Humanities, III.1, 2013, 211-224.

Read Article

E. Özer,
“Olympos Antik Kenti Roma Dönemi Tonuzlu Mezarları,
Höyük Dergisi, 6, 2013.

Ö.E. Öncü – S. Evcim,
“Lykia’da Bir Liman Kenti: Olympos”, bk.: C. Yemişçi v.d (ed.), 2.Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, (3), Muğla, 1-4 Kasım 2013, (2013) 94 vdd.

Read Article

B. Y. Olcay Uçkan – E. Uçkan – S. Evcim – M. C. Uzun – S.Sertel,
“Olympos Excavations Consolidation Works 2012: The Sample of Roman Chamber Tomb”, 17. SOMA,
Moskova, 25-27 Nisan 2013 (Bildiri).

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos’da Ticaret”, III. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu,
İstanbul, 24-27 Haziran 2013. (Baskıda)

B.Y. Olcay Uçkan – Z. Demirel Gökalp – J. Y. Peker,
“The Documentation of the Findings at the Excavation of Olympos with 3D Optical Scanner”, 17. SOMA,
Moskova, 25-27 Nisan 2013 (Poster Bildiri).

E. Özer,
“Mezar Yazıtları ile Olympos”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 27, 2013, 460-468.

Read Article

E. Özer,
“Olympos Antik Kenti’nden Bir Grup Rölyefli Lahit”, bk.: M. Tekocak (ed.), K. Levent Zoroğlu’na Armağan (2013) 479-498.

Read Article

2012

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2011”,
Anmed, 2012-10, 2012, 76-81.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Late Antique and Medieval Urban Texture of Olympos”, bk.: M. Seyer (ed.), 40 Years of Excavations at Limyra. Akten des internationalen Symposions Wien,
Wien, 3.–5. Dezember 2009 (2012) 241 vdd.
G.K. Öztaşkın - M. Öztaşkın,
“Olympos Antik Kenti Mozaikli Yapı Mimari Değerlendirmesi", K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 329 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Camları” bk.: Ş. Demirci – A. M. Özer – P. Ayter (ed.), II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı. Türk Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar,
Ankara, 6-8 Ekim 2011, (2012) 172 vdd.

B.Y. Olcay Uçkan,
“Yüzyıllardır Önemini Yitirmeye Kent: Olympos”,
Antalya Kültür ve Turizm Dergisi, 11, 2012, 74-80.

Read Article


Ö.E. Öncü,
"Olympos Antik Kenti Roma Mimarisi Araştırmalarından Yeni Bulgular", bk.: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 273 vdd.

Read Article

M. Öztaşkın - G.K. Öztaşkın,
"Building with Mosaics in Olympos: A Comparative Evaluation of Finds and Construction", bk.: B. Böhlendorf Arslan – A. Ricci (ed.), Byzas 15, Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, İstanbul, 2.-4. June 2008 (2012) 277 vdd.

Read Article

G.K. Öztaşkın,
“Yanartaş (Khimeira)’daki Bizans Dönemi Bazilikası", bk.: K. Dörtlük – T. Kahya – R. Boyraz Seyhan – T. Ertekin (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu,
Antalya, 04–07 Kasım 2009 (2012) 313 vdd.

Read Article

2011

M. Öztaşkın,
"Olympos Mozaikli Yapı: Geç Antik Çağ-Erken Bizans Dönemi Mozaikleri", XI. Uluslararası AIEMA Mozaik Sempozyumu,
Bursa, 16–20 Ekim 2009 (2011) 709 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan vd.,
“Olympos 2009”, 32.KST.3. İstanbul,
24-28 Mayıs 2010 (2011) 80 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2010”,
Anmed, 2011-9, 2011, 78-81.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan - Y. Mergen,
“Olympos Bir Korsan Kent-Bir Korsan Kral Zeniketes”,
Aktüel Arkeoloji, 24, 2011, 70-81.


2010

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
“Lykia Olympos’unda Bir Restitüsyon Denemesi”,
Adalya, XII, 2010, 367-387.


B.Y. Olcay Uçkan vd.,
“Olympos 2008 Yılı Çalışmaları”, 31.KST.4. Denizli,
25-29 Mayıs 2009 (2010) 231 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2009”,
Anmed, 2010-8, 2010, 66-72.

Read Article

2009

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
“Preliminary Report on the Harbour Basilica, or the Great Basilica in the Ancient City of Olympos”, bk.: Hakan Öniz (ed.),
XII. SOMA, Famagusta, 5.-8. March 2008 (2009), 183 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan vd.,
“Olympos Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, 30.KST.3. Ankara,
26-30 Mayıs 2008 (2009) 373 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2008”,
Anmed 2009-7, 2009, 55-60.

Read Article

M. Öztaşkın,
"Olympos Antik Kentinden Bir Grup Erken Bizans Dönemi Seramiği", bk.: A.O.Alp (ed.), Ebru Parman'a Armağan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları (2009) 287 vdd.

2008

E. Uğurlu,
“Pirate Chief Zenicetes and Olympos in the East Lycia", IX. SOMA.
Chieti, 24.- 26. February 2005 (2008) 223 vdd.

Z. Demirel Gökalp – Ş.Yıldırım,
"The Ancient City of Olympos and an Early Byzantine Church", II Postgraduate Forum in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, Dublin, 15-16 May 2008. (Bildiri ve bildiri özeti)
B.Y. Olcay Uçkan, vd.,
“Olympos”, bk.: N. Çevik (ed.), Arkeolojisi, Tarihi, Doğası ve Tarımıyla Kumluca (Rhodiapolis),
Kumluca’nın 50.Kuruluş Yıldönümü Anısına. Antalya,
01 Nisan 2008 (2008) 101 vdd.
B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları”, 29. KST.3. Kocaeli,
28 Mayıs-1 Haziran 2007 (2008) 73 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2007”,
Anmed, 2008-6, 2008, 52-57.

Read Article

G.K. Öztaşkın,
“Antalya/Çıralı, Yanartaş (Khimera)’taki Bizans Dönemi Yapıları”, Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri,
İstanbul, 03-05 Ocak 2008 (Bildiri).

2007

B.Y. Olcay Uçkan, vd.,
“2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması”, 24. AST.2. Çanakkale, 29 Mayıs-2 Haziran 2006 (2007) 123 vdd.

Read Article

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Kazısı 2006”,
Anmed, 2007-5, 2007, 48-53.

Read Article

E. Uğurlu,
“Olympos ve Zeniketes’in Kalesinin Lokalizasyonu”,
Adalya, X, 2007, 81-103.

Read Article

2006

G.K. Öztaşkın,
“Byzantine Period Buildings in Yanartaş/Antalya”, 32nd Annual Byzantine Studies Conference. 32nd Annual Byzantine Studies Conference. St.Louis, 10.-12. November 2006 (Bildiri).
M. Bursalı,
"Early Byzantine Period Vessels from Antalya/Olympos"
32nd Annual Byzantine Studies Conference, St. Louis, 10-12 November 2006. (Bildiri ve bildiri özeti)
AZ. Demirel Gökalp – M. Bursalı,
“Early Byzantine Terracotta Lamps found in Olympos”,
X. SOMA, Ankara, 9-11 March 2006. (Bildiri ve bildiri özeti)

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos Antik Kenti”,
Popüler Bilim, 152, 2006, 47-48.

B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen,
"Late Antique and Medieval Researches of the Antique City Olympos", X. Newsletter of the Society for the Medieval Mediterranean, Ankara,
9.-11. March 2006 (Bildiri ve bildiri özeti).
B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen
E. Uğurlu "Olympos Antik Kenti 2005 Yılı Yüzey Araştırması",
Anmed, 2006-4, 2006, 125-131.

Read Article

E. Uğurlu,
“The Dating of the Necropolis in Olympos in Lycia”, X. Symposium on Mediterranean Archaeology.
Ankara, 9.-11. March 2006 (Bildiri).

2005

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos in the Middle Ages”,
Newsletter of the Society for the Medieval Mediterranean,
9, 2005, 25-27.

B.Y. Olcay Uçkan – Y. Mergen,
“Olympos Antik Kenti Çalışmaları 2004”,
Anmed, 2005-3, 2005, 149-152.

Read Article

E. Parman – B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos’un Ortaçağ Dokusu”, bk. K. Dörtlük – T. Kahya (ed.), III. Uluslararası Likya Sempozyumu Bildirileri, II,
7-10 Kasım 2005 (2007) 587 vdd.

2004

E. Uğurlu,
"The Relief Sarcophagus of Olympos in Lycia" , 4th. ICAANE,
Berlin, 29. March-3. April, 2004 (Bildiri ve bildiri özeti).


2003

E. Parman,
“Antalya-Olympos ve Çevresi Geç Antik – Ortaçağ 2001 Yılı
Yüzey Araştırmaları”,
20. AST.1. Ankara, 27-31 Mayıs 2002 (2003) 139 vdd.

Read Article

2002

E. Parman,
“Antalya Olympos ve Çevresi (Geç Antik – Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları 2000 Yılı Çalışma Raporu”,
19. AST.1. Ankara, 28 Mayıs-1 Haziran 2001 (2002) 137 vdd.

Read Article

2001

B.Y. Olcay Uçkan,
“Olympos’da Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemine Ait Bulgular”, bk.: B. Karamağaralı – O. Arık – Ö. Bakırer – E. Parman – H. Acun (ed.), V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları. Ankara,
19-20 Nisan 2001 (2001) 353-360 vdd.

E. Parman,
“Antalya-Olympos ve Çevresinde
(Geç Antik–Ortaçağ) Yüzey Araştırmaları”,
18. AST.1. Ankara (2001)103 vdd.

Read Article

1999

O. Atvur,
“Olympos Antik Kenti (1991 – 1992) Çalışmaları”,
ASanat 88, 1999, 13-31.

PhD Thesis

Y. Mergen,
Olympos Antik Kenti’nin Orta Çağ Dokusu ve Likya Bölgesi Açısından Önemi
(Ege Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2011).
G.K. Öztaşkın,
Olympos Antik Kenti Episkopeion Yapı Topluluğu
(Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2013).

E. Uğurlu,
Olympos ve Nekropolü
(Ankara Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi 2005).

Master's Thesis

G.K. Öztaşkın,
Yanartaş (Khimera)’daki Bizans Dönemi Yapıları
(Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2007).

M.C. Uzun,
Olympos Antik Kenti Erken Bizans Dönemi Dini Yapılarında Malzeme ve Teknik
(Anadolu Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 2015).